అనేక సంవత్సరాలపాటు మాసపత్రికగా వెలువడిన

“అభ్యుదయ”

ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఆన్‌లైన్ పత్రికగా

 

కథ, కవిత, గేయం, వ్యాసం, సమీక్ష, చర్చ,

విభిన్న సాహిత్యప్రక్రియలకు వేదిక

అభ్యుదయ అంతర్జాల పత్రిక.

రచయితల, పాఠకుల భాగస్వామ్యాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం.

 

రచయితలకు విజ్ఞప్తి.

మీ రచనల పరిచయానికి ఈ క్రింది ఇమెయిల్ ఐ.డి కి సాఫ్ట్ కాపీ పంపగలరు.

editor@abhyudayaonline.com

 

లేదా

రెండు ప్రతులు దిగివ చిరునామాకు పంపండి.

 

The Editor

Abhyudaya (Online Magazine)

D.No: 4-13-7/2, First FLoor,

1st Lane Naidupet, Near SBI,

Amaravathi Road, Guntur – 522 007.

 

మంచి విషయం నలుగురికీ చెప్పండి !
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page