శ్రీ శ్రీ Archive

రాయ్ గారూ.. ఇదేం పరిశోధన !?

శ్రీశ్రీ సాహిత్య నిధి పేరిట మహాకవి సాహిత్యాన్ని, ఆయనపై వచ్చిన వివిధ రచనలను వరసగా ప్రచురిస్తూ తెలుగు సాహిత్య లోకంలో విశిష్ట కృషి చేస్తున్న సింగంపల్లి అశోక్‌కుమార్‌ను అరసం అభినందిస్తోంది. డాక్టర్‌ కడియాల రామమోహన్‌రాయ్‌ ‘తెలుగు సాహిత్యంపై మహాకవి శ్రీశ్రీ ప్రభావం’ అనే శీర్షికతో ఎం.ఫిల్‌ సిద్ధాంత వ్యాసం రాశారు. దీన్ని రెండుగా విడగొట్టి ‘శ్రీశ్రీపై ముఖాముఖి’ (20వ ప్రచురణ), ‘తెలుగు సాహిత్యంపై మహాకవి శ్రీశ్రీ ప్రభావం’ (46వది) అని రెండు పుస్తకాలుగా సింగంపల్లి వెలువరించారు. ఆయన

అభ్యుదయం

ఏవో, ఏవేవో, ఏవేవో ఘోషలు వినబడుతున్నాయ్! గుండెలు విడిపోతున్నాయ్!   ఎవరో, ఎవరెవరో, ఎవరెవరో తల విరబోసుకు నగ్నంగా నర్తిస్తున్నారు! భయో ద్విగ్నంగా వర్తిస్తున్నారు!   అవిగో! అవి గవిగో! అవి గవిగో! ఇంకిన, తెగిపోయిన, మరణించిన క్రొన్నెత్తురు! విపంచికలు! యువయోధులు!   నేడే, ఈనాడే!, ఈనాడే!- జగమంతా బలివితర్ది! నరజాతికి పరివర్తన! నవజీవన శుభసమయం! అభ్యుదయం! 02-04-1937 మంచి విషయం నలుగురికీ చెప్పండి !